תנאי השימוש- תקנון האתר


כללי
אתר "Bestcart" להלן 'האתר' משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל . השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "Bestcart". עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר מהמוצרים המוצעים על ידי "Bestcart" מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים וההגבלות המפורטים באתר ביחס למוצרים אלו. במידה ואינך מסכים לתנאים הבאים אל תשתמש באתר הזה. "Bestcart" רשאית לעשות שנויים באתר או בתוכן של האתר מבלי כל הודעה מראש ולכן המשתמשים מתבקשים לקרוא את כללי השימוש באתר כל אימת שהם נכנסים אליו.


השימוש באתר
משתמש שנכנס לאתר "Bestcart" מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה . כל שימוש בתוכן האתר למטרות לא חוקיות ו/או לפלישה לפרטיות של אדם אחר ו/או כדי לפגוע בסימן מסחרי ו/או זכויות יוצרים אסור בהחלט. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לרעה כדי ליצור באמצעותו חומר בלתי חוקי ,חומר הסתה , ו/או חומרים העשויים להעליב ולפגוע בציבור ו/או המהווים פגיעה בזכויות יוצרים ובמוניטין של "Bestcart". "Bestcart" שומרת לעצמה את הזכות לחסום את כניסתם לאתר של לקוחות אשר מבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה. תהליך הרכישה "Bestcart" מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה . תהליך ביצוע רכישה בתחילה יש לבחור את המוצר/ים הרצויים ע"י חיפוש ובחירה ממגוון המוצרים הרחב שבאתר ולהוסיפ/ם לסל הקניות שלך. שים לב כי לאחר שבחרת להוסיף פריט לסל הקניות, ניתנת לך האופציה לבחור פריט/ים נוספ/ים. בסיום תהליך בחירת המוצרים יש לעבור לדף סל הקניות, לוודא כי המוצרים שבחרת נמצאים בסל , ולבחור בכמות הרצוייה לכל מוצר, יש לבחור את סוג המשלוח (יש להקפיד למלא כתובת מלאה ונכונה עם מספר טלפון) או האיסוף הרצוי לך ולעבור לתשלום. תשלום :ניתן לבצע את התשלום באמצעות טופס סליקה מאובטח או באמצעות השארת פרטי הקשר שלך (בדף צור קשר) על מנת שניצור איתך קשר טלפוני לביצוע התשלום. תהליך הקניה מושלם לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי. טופס אישור : בסיום תהליך הרכישה ולאחר אישורה ע"י חברת הסליקה ישלח אליך למייל טופס המאשר את רכישתך ובו כל הפרטים לגבי הרכישה שביצעת כולל מספר הזמנה למעקב ועדכונים. יובהר ויודגש כי ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור "Bestcart" על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יעשה רק אחרי ובכפוף לאישור כרטיס האשראי. בכל מקרה של עיכוב במתן קבלת אישור חברת האשראי, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה. ידוע לי שבקניית כל מוצר שיש בו כמה צבעים או כמה מידות או כל אופציית בחירה אחרת, אני צריך לשלוח הודעה לאתר, לציין שם וטלפון, מספר הזמנה,איזה מוצר רכשתי ואיזה צבע או איזה מידה (או כל אופציית בחירה אחרת) אני צריך, אחרת יישלח לי צבע (או כל אופציית בחירה אחרת) באופן רנדומלי


העדר אחריות
החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו. המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי האתר, החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.


זכויות יוצרים וסימני מסחר
כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.


אספקה ומשלוח
המוצרים המופיעים באתר "Bestcart" נמצאים במלאי וניתנים לאספקה אלא אם כן מצוין אחרת בגוף האתר. במקרה זה נדאג ליידע את הלקוח על כך ולעדכנו בזמן האספקה המשוער של המוצר. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את האתר לגבי אותם מוצרים שאינם מצויים במלאי ועל כן יתכנו הזמנות שאספקתן תתארך. את ההזמנה ניתן לקבל באחת משתי הדרכים הבאות: איסוף עצמי ע"י הלקוח ישירות מחנות "Bestcart". משלוח חבילה רשום בדואר ישראל לסניף הקרוב לבית הלקוח. (עפ"י הכתובת למשלוח שנמסרה ל"Bestcart" בעת ביצוע ההזמנה) "Bestcart" לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של "Bestcart" .התקנון של רשות הדואר לישראל יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הצדדים.


זמני אספקת המוצרים
זמן אספקת המוצר הינו עד 14 ימים מיום האישור על ביצוע הרכישה וכולל רק את חישובם של ימי עסקים . במידה והמוצר או אחד מהמוצרים שנרכשו אינו מצוי במלאי יעודכן הלקוח לגבי זמן האספקה המשוער החדש במייל או בטלפון כפי שנמסרו בעת ביצוע הרכישה הוצאות האריזה והמשלוח אינם נכללים במחיר המוצר.


ביטול/שינוי עסקה
ניתן לבטל ו/או לשנות הזמנה וזאת תוך פרק זמן של עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. כל בקשה שתתקבל מעבר לפרק זמן זה לא תחייב את "Bestcart". בקשה לביטול/שינוי העסקה לאחר ביצוע ההזמנה יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת admin@bestcart.net תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המייל . במקרה של תקלה טכנית, זכאית "Bestcart" להודיע תוך 7 ימי עבודה כי מועד אספקת המוצר מתאחר ותוכל לספק את המוצר ללקוח תוך 14 ימי עבודה ללא זכות זיכוי. בכל מקרה אי אפשר לבקש כל פיצוי כלשהו על איחור בקבלת המוצר/ים .


ביטול עקב פגם
בכל מקרה ויתגלה במוצר פגם הנובע מתקלה בייצור על הלקוח לעדכן אתBestcartולהחזיר את המוצר לחנות ממנה נרכש המוצר תוך פרק זמן של עד 7 ימי עסקים מיום הרכישה ובאריזתו המקורית. לאחר החזרת המוצר תהיה "Bestcart" מוכנה לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף. בשום מקרה לא יעלה ערך הפיצוי על עלות המוצר המקורי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין במוצר זהה ללא תשלום, הלקוח יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מלא של עלות הרכישה של המוצר. ההחזר הכספי ייעשה באותו אמצעי תשלום בו בוצעה ההזמנה. "Bestcart" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ללא הודעה מראש.


ביטול עסקה
המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר ו/או השירות המהווים את הדיל, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה[כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן]. לגבי שירות – בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן, במקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר ייסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, כנמוך מביניהם. + מחיר משלוח דואר רשום במידה והמוצר/ים נשלח/ו בדואר רשום . על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף לעיל, אינה מוקנית במקרים הבאים: 1) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. 2) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995. 3) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 4) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית. למען הסר ספק יובהר, כי ביטול עסקה כאמור לעיל יעשה בתנאי שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל כמפורט בסעיף 7 להלן. ביטול רכישת הדיל יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל, ו/או פנייה ישירה למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.


החזרת מוצר
כתובת להחזרת המוצרים : סח'נין , כביש ראשי , בניין רדואן אבו ריא


כשרות להשתמש באתר
כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. הנך בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ובעל כתובת בישראל .


תנאים נוספים
תמונות של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין של המוצרים המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. "Bestcart" לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד. הגבלת אחריות - "Bestcart" לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו באתר. הגבלת אחריות - בשום מקרה לא תהיהBestcartועובדיה אחראים לנזקים מקריים, ישירים בלתי ישירים מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה לאובדן מידע או רווחים, כולל נזקים הנובעים מטעויות, וירוסים , דחייה או שיבוש בשירות. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לשימוש לא תקין או לא מורשה באתר על ידי לקוחות. כל זכויות הקניין ('תוכן') כולל תמונות, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , מסדי נתונים, הנם בבעלות בלעדית של "Bestcart". חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן "Bestcart" נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. אין לעשות כל שימוש במידע המתפרסם על ידי "Bestcart" כדי להציגו בשרותי אינטרנט או שירותים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב מ - "Bestcart" ובהתאם לתנאים באותה הסכמה אם ניתנה.


שונות
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. רק לבתי המשפט באזור נצרת תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר. מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הלקוח כנגד "Bestcart", חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר משבוע מרגע קבלת המוצר. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י "Bestcart", על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי הודעה מראש.